Poker är ett samlingsnamn för kortspel där man försöker få en så bra hand som möjligt, samtidigt som man slår vad med sina motspelare om vem som har den bästa handen. Strategi, tur och psykologi kombineras i en skön blandning i pokerspelen. Poker är ett hasardspel, det vill säga att det finns ett element av vadslagning inbyggd i spelformen, och det finns många olika pokervarianter. De vanligaste är Texas Hold’em, Omaha Hold’em och olika former av stötpoker. Här får du information om grunderna i poker, oavsett vilken pokervariant det handlar om.

I alla pokerspel har varje spelare en egen ”hand”. Denna hand kan bestå av endast privata kort, det vill säga kort som bara man själv får se, eller en kombination av privata kort och gemensamma kort. Gemensamma kort är kort som alla spelare får använda för att tillsammans med de privata korten skapa en så bra hand som möjligt.

Oavsett pokervariant ingår alltid vadslagning i själva spelidén. Det som skiljer sig mellan pokervarianterna är hur många satsningsrundor som finns, hur mycket/lite man får satsa vid varje runda samt vem som får inleda satsningsrundan. Vadslagningen är central i spelidén. Utan vadslagning skulle det ju bara vara slumpen som avgjorde vem som vann en spelomgång.

De flesta pokerspel spelas med två spelare eller fler och man använder en vanlig 52-korts kortlek. Man följer den vanliga rangordningen på korten från 2 till Ess där Ess kan räknas både högt och lågt.

För varje pokervariant finns förutbestämda moment, såsom kortutdelning, satsningsrundor, tvångsinsatser, med mera. I några pokervarianter börjar varje spelomgång med att alla spelare lägger in en viss summa i potten. Denna tvångsinsats kallas även för ante. I andra former av poker, som exempelvis Hold’em-spelen, är det två av spelarna som gör inledande satsningar, så kallade mörkar. Efter denna inledningsrunda är det normalt dags för den första kortutdelningen. Mellan varje kortutdelning sker sedan en satsningsrunda. När alla kort är utdelade och den sista satsningsrundan är avklarad tar den som har bäst kort hem potten. Skulle alla spelare utom en ha lagt ned sina kort vid ett tidigare skede vinner den kvarvarande spelaren potten.