När man tänker på poker är det nästan alltid Texas Hold’em det handlar om. Hemma i Sverige har vi länge spelat pokerspel som Chicago och stötpoker, men någon gång på början av 2000-talet kom Texas Hold’em och tog över fullständigt. I dag är det främst Texas Hold’em som spelas på nätet och på klubbar runt om i landet.

Texas Hold’em är en ganska enkel pokervariant att lära sig. Har man väl lärt sig spelmomenten – vem som börjar satsa, hur kortutdelningen sker, och så vidare – kan man sedan fokusera på att lära sig räkna på sannolikheter och försöka bemästra psykologin kring poker. Här beskriver vi grunderna i Texas Hold’em.

En spelomgång börjar med att två spelare lägger en första insats, de så kallade mörkarna. Spelaren direkt till vänster om given lägger lilla mörken. Spelaren till vänster om lilla mörken lägger stora mörken. Lilla mörken är hälften av stora mörken. Notera att stora mörken ofta är minimuminsatsen för att syna under de resterande satsningsrundorna. Mörkarna läggs på mitten av spelbordet, det vill säga potten.

Given delar sedan ut två privata kort. Dessa kort får man inte visa för sina motspelare. När alla spelare har fått sina två kort inleder spelaren till vänster om stora mörken den första satsningsrundan. Spelaren kan välja att lägga sig, syna eller höja. Om spelaren synar ska han eller hon lägga in en summa motsvarande stora mörken i potten. Sedan fortsätter man runt bordet till dess att alla antingen har synat eller lagt ned sina kort.

Given lägger sedan ut tre gemensamma kort på bordet efter att ha ”bränt” det översta kortet i högen. Dessa kort kan alla spelare använda för att tillsammans med de privata korten skapa bästa möjliga pokerhand. Detta moment kallas för floppen (the flop). En satsningsrunda följer sedan. Här är det spelaren som lade lilla mörken i inledningsomgången som börjar tala. Har den spelaren lagt ned sina kort går man ett steg vidare till vänster, och så vidare.

Därefter lägger given ut ytterligare ett kort på bordet (the turn) varpå en ny satsningsrunda inleds. Given lägger sedan ut ett femte kort (the river). Spelomgången avslutas sedan med en sista satsningsrunda. Kvarvarande spelare får sedan visa sina kort och den som har den bästa pokerhanden med totalt fem kort (två på hand och tre från bordet) vinner potten. Skulle två eller fler spelare ha samma hand delas potten mellan dessa.

Texas Hold’em är ett spel som är enkelt att lära sig men mycket svårt att bemästra. Spelet innehåller ju så många variabler! Det krävs mycket träning för att bli en bra pokerspelare. Börja spela med små insatser och öka sedan i takt med att du blir skickligare.